Jak poznat originál

Identifikace výrobku

Většina výrobků značky Zippo má na spodní straně vyraženo logo Zippo a je označena datovým kódem, který si můžete před nákupem prohlédnout. Doporučujeme si všímat také čárového kódu na obale výrobku. Čárové kódy výrobků značky Zippo prodávaných v České republice začínají trojčíslím 859. U výrobku by také měl být popisek, případně návod v Českém jazyce, kde je jako dovozce uvedena společnost ATC import s.r.o.


Při nákupu na internetu výrobky obvykle bývají označeny katalogovým číslem. Před nákupem doporučujeme ověřit, zda totožný výrobek je uveden na oficiálních stránkách Zippo, případně zda jej nabízejí i jiní prodejci. Nelze rovněž vyloučit, že nabízený model je nějakým způsobem exkluzivní, nebo se jedná o unikátní sběratelský kus. V takovém případě přihlédněte k ostatním charakteristikám prodejce a zvažte, zda je prodejce důvěryhodný.

 

Můj nový zapalovač Zippo a jeho údržba

Doživotní záruka společnosti Zippo

 

V rámci doživotní záruky na funkčnost poskytovanou společností Zippo lze uplatnit nárok na opravu zdarma u všech klasických benzínových zapalovačů Zippo a plynových zapalovačů Zippo BLU®, a to nejen v místě nákupu, ale u kteréhokoliv autorizovaného distributora výrobků značky Zippo kdekoliv ve světe.

Záruka na funkčnost kryje všechny závady spojené s funkčností zapalovače, vč. závad způsobených únavou materiálu apod.

Až na výjimky nelze reklamovat změny a opotřebení povrchu, poškození nebo ztrátu dekorací a rovněž nelze reklamovat vady vzniklé nešetrným zacházením, resp. použitím pro účel, pro který zapalovač nebyl vyroben. Nicméně i u těchto případů se společnost Zippo snaží postupovat individuálně, takže s ohledem na okolnosti vzniku podobné závady lze některým reklamacím v rámci záruky vyhovět.

České zastoupení společnosti Zippo, dostalo v roce 2012, jako druhé na světě - mimo USA a SRN, certifikaci pro opravu Zippo zapalovačů. V současné době je možné poškozené zapalovače opravit s minimální čekací lhůtou přímo v České republice, což je v Evropě a ve světě zcela ojedinělý fenomén.

 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Doživotní záruka na funkčnost se vztahuje pouze na benzínové Zippo zapalovače a plynové zapalovače Zippo BLU®. Tato výrobcem poskytovaná záruka se nevztahuje na ostatní výrobky značky Zippo (např. multifunkční zapalovače MPL a Mini-MPL®, Zippo ohřívač rukou a doplňkový sortiment a příslušenství).

 

Pravý vĕtruvzdorný zapalovač Zippo

od kvalitních materiálů a vypracování až k doživotní záruce – to jsou vlastnosti, díky kterým je tak uspokojivé vlastnit zapalovač Zippo. Skutečnost, že vĕtruvzdorný zapalovač Zippo vydržel v podstatĕ beze zmĕny více než 80 let, je důkazem jeho přitažlivosti pro milióny uživatelů a sbĕratelů.

VAROVÁNÍ: UDRŽUJTE ZAPALOVAČ MIMO DOSAH DĚTÍ.
Zapalujte zapalovač smĕrem od obličeje a oblečení. Naplněný zapalovač obsahuje hořlavý plyn. Nikdy nevystavujte zdroji tepla nad 50 °C ani delšímu slunečnímu záření. Nepropichujte ani nedávejte do ohně. Po použití se ujistěte, že plamen je uhašen. Zapalovače se samy neuhasí – k uhašení plamene uzavřete víčko. Pohonná hmota dráždí kůži, nepřeplňujte.


TENTO ZAPALOVAČ NENÍ ODOLNÝ PROTI DĚTEM.Jak naplnit zapalovač Zippo

Plňte pouze kapalinou Zippo.
Držte zapalovač v jedné ruce. Druhou rukou odstraňte vložku zapalovače (1).

Plňte pomalu, nepřeplňujte. Zvednĕte plstĕnou podložku, čímž odkryjete plnicí materiál v komoře pohonné hmoty (2). Nasyťte plnicí materiál kapalinou do zapalovače Zippo. Přestaňte plnit, když kapalina dosáhne vrchní části plnicího materiálu. Při přeplnĕní může dojít k úniku pohonné hmoty. Pohonná hmota dráždí kůži.

Před zapálením otřete ze zapalovače a z rukou přebytečnou pohonnou hmotu. Vraťte zapalovač do pouzdra. Pokud dojde k přeplnĕní, nedávejte do kapsy ani do blízkosti kůže. Pokud se pohonná hmota dostane na kůži, omyjte zasaženou oblast. Pokud podráždĕní trvá nebo se zhorší, jdĕte k lékaři.

Před zapálením se ujistĕte, že pohonná hmota je uzavřená a že nikde v okolí není rozlitá. Je to hořlavá kapalina.

Jak vymĕnit křesadlo v zapalovači Zippo

Odstraňte šroub (3) a připojené pérko na konci komory pohonné hmoty. Ujistĕte se, že starékřesadlo je z trubičky vyndané. Umístĕte nové křesadlo do trubičky a vraťte tam pérko a lehce zašroubujte. Ujistĕte se, že šroub je zašroubovaný až na doraz, pokud ne, víčko se nezavře správnĕ. Pokud se kolečko po vložení nového křesadla zadrhává, otočte kolečkem několikrát dozadu.


RADA:
Uložte si pod plstĕnnou podložku náhradní křesadla (4). Udržování knotu Až se knot začerní uhlíkem, popotáhnĕte ho kleštĕmi, dokud se neobjeví čistý knot (asi 1 cm), potom konec zastřihnĕte na úroveň komínku. Tuto údržbu provádĕjte 1 či 2krát do roka. Knot se musí po dvojím nebo trojím zastřižení vymĕnit. Pro více informací navštivte internetové stránky uvedené níže. Vždy používejte jen pravou Zippo kapalinu, křesadla a knoty. Kapalina do zapalovače Zippo je vyráběná speciálnĕ pro větruvzdorné zapalovače Zippo.
Čistĕ hoří, rychle chytá a dlouho vydrží.

Záruka


Každý zapalovač Zippo bude po navrácení do naší opravny uveden opĕt do prvotřídního provozního stavu bezplatnĕ, neboť jsme zatím nikdy nevyúčtovali ani jediný cent za opravu zapalovače Zippo, bez ohledu na stáří nebo stav. Povrchová úprava ale v záruce není.
Tato záruka je navíc k vaším zákonným právům podle národních zákonů. Pro informace o výrobku nebo o opravě viz seznam distributorů k nalezení místního distributora ve své zemi.

 

Mosazné zapalovače

 

Jak zabránit tomu, aby mosazný zapalovač Zippo ztrácel lesk?

 

Každý mosazný zapalovač Zippo má ochrannou krycí vrstvu, která zabraňuje ztrátě lesku, než se zapalovač začne používat. Tato ochranná vrstva se při normálním používání opotřebuje.

 

Jak mám mosazný zapalovač Zippo čistit?

 

K obnovení přirozeného lesku mosazi doporučujeme čistit leštidlem na mosaz

 

Broušený povrch

 

Opatrně čistěte víceúčelovou čistící houbou jako např. jemnou nebo středně jemnou houbičkou značky Scotch Brite (nepoužívejte ocelovou drátěnku). Opatrně houbičkou povrch čistěte ve směru povrchového vybroušení.

 

Jak mám čistit laserovou rytinu na zapalovači s matným povrchem?

 

Laserová rytina odkrývá mosazný povrch, který může ztrácet lesk. To je normální vlastnost mosazi. K vyčištění mosazi doporučujeme použít měkkou látku a čisticí prostředek na mosaz.

 

Starožitný povrch

 

Opotřebuje se povrch na zapalovači se starožitným povrchem? Zapalovač se starožitným povrchem má jedinečný povrch s nádechem dlouho používaného, nostalgického a opotřebovaného vzhledu. Tento povrch není trvalý a při používání se opotřebuje.

 

Jak mám zabránit opotřebování povrchu na zapalovači Zippo se starožitným povrchem?

 

Tento starožitný povrch se začne okamžitě opotřebovávat při vystavení alkoholu nebo benzínu do zapalovačů. Při plnění zapalovače nesmíte povrch zapalovače poskvrnit benzínem.

 

Zlaté zapalovače

 

Jak mám udržovat povrch na zlatém zapalovači Zippo?

 

Opatrně čistěte zlaté pláty měkkou látkou a vodou nebo benzínem do zapalovačů Zippo. Nepoužívejte k čištění hrubou látku. Zapalovače na dýmky

 

Čím je vložka zapalovače Zippo na dýmky jedinečná?

 

Komínek zapalovače Zippo na dýmky slouží k udržení plamenu v kovové vložce, čímž umožňuje přístup plamene přímo do dýmky bez poškození hlavy dýmky. Vložka do zapalovačů na dýmky se hodí do všech standardních (ne do Slim) zapalovačů Zippo odolných proti větru.

 

Jak mám sejmout víčko komínku?

 

 

Pro účely údržby lze ze zapalovače Zippo na dýmky sejmout víčko komínku. K sejmutí víčka zasuňte nehet palce pod okraj konce víčka a zvedněte jej.

 

Často kladené dotazy k benzínovým Zippo zapalovačům

 

Můj Zippo zapalovač nefunguje správně, máte nějaké tipy jak mohu závadu odstranit?

Ujistěte se, že v zapalovači je dostatek paliva, případně je doplňte. Pokud je zapalovač naplňen a přesto nehoří, zkontrolujte, zda není zuhelnatělý knot a případně jej zastřihněte nebo vyměňte. Problémy s hořením mohou také vzniknout v případě, že zapalovač promrzne (např. je-li nošen k příruční tašce nebo kabelce) a palivo se přestane dostatečně odpařovat. V takovém případě zapalovač zahřejte několik minut v dlani a zapalovač by měl by opět fungovat. Problémům s podchlazeným zapalovačem předejdete tím, že jej budete nosit v přiléhající kapse vašeho oblečení. V případě, že zapalovač špatně škrtá, zkontrolujte, zda máte dostatečně velký škrtací kamínek a případně jej vyměňte za nový. Pokud i s novým kamínkem škrtací kolečko prokluzuje, může být mastné od sazí. Namočte vatovou tyčinku do Zippo benzínu a pokuste se škrtací kolečko a jeho okolí od sazí vyčistit.

 

Jak často je nutné u Zippo zapalovače měnit knot?

Knot vašeho zapalovače je nutné vyměnit ve chvíli, kdy je zcela zuhelnatělý a zanesený sazemi. Zuhelnatělým knotem nemůže vzlínat palivo a zapalovač přestane fungovat. Pokud je v zapalovači dostatek knotu, postačí, když kleštičkami nebo pinzetou knot povytáhnete a zastřihnete v úrovni vrchní hrany škrtacího kolečka. Pro správnou funkci zapalovače doporučujeme provést toto zastřižení maximálně dvakrát, poté vyměnit celý knot. Abyste předešli uhelnatění knotu, nenechávejte zapalovač hořet déle, než je nezbytné. Během krátké chvíle vyhoří z knotu palivo, poté začne hořet a uhelnatět knot.

 

Jak často je nutné vyměnit škrtací kamínek?

Škrtací kamínek je vedle benzínu nejrychleji ubývající spotřební materiál, proto dopručujeme uchovávat jeden náhradní kus pod plstěnou podložkou v nádrži zapalovače. Úbytek kamínku poznáte tak, že zapalovač začne špatně škrtat, kolečko se bude zprvu volně protáčet, poté nadměrně zadrhávat. Nový kamínek při běžném používání vydrží několik týdnů.

 

Je možné, že palivo v Zippo zapalovači ubývá, i když jej nepoužívám?

Ano, Zippo benzín je těkavá látka a samovolně se odpařuje. I když zapalovač nepoužijete, palivo se během přibližně deseti dnů odpaří. Pro snížení rychlosti odpařování vždy zavírejte víčko, nevystavujte zapalovač přímému slunečnímu záření a neodkládejte jej v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jste zapalovač nějaký čas nepoužili, vždy jej před použitím raději doplňte palivem. Pokud vlastníte zapalovač delší dobu, zkuste pro zvýšení kapacity vyměnit vatovou výplň nádržky zapalovače. Pokud zapalovač intenzivně používáte a často vám dochází palivo, zvažte nákup originální externí nádržky, ve které lze uchovat dávku paliva pro váš zapalovač navíc.

 

Jakou náhradní výplň mohu do nádrže použít?

Po delší době používání Zippo zapalovače (řádově letech) je pro zvýšení jeho palivové kapacity vhodné vyměnit vatovou výplň v nádržce zapalovače. Doporučujeme nepoužívat běžně dostupnou kosmetickou vatu, ale originální Zippo náhradní výplň do nádrže. Tato speciální buničina je vyráběna synteticky, má vyšší savost a antiseptické vlastnosti, které brání vzniku a rozvoji plísní v zapalovači.

 

Jak doplním benzín do svého Zippo zapalovače?

Uchopte zapalovač do ruky a druhou rukou tahem vyjměte insert (vnitřek zapalovače) z kovové schránky těla zapalovače a otočte jej vzhůru nohama. Zvedněte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část nádrže zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě. Výplňový materiál pomalu nasyťte palivem.

 

Opravdu má Zippo benzín jiný zápach, než ostatní benzíny?

Ano, originální Zippo benzín je syntetické palivo vyráběné laboratorně a má naprosto odlišné složení než běžné technické benzíny, které se vyrábějí průmyslově jako ropný derivát. Vedle nízkého zápachu se rovněž vyznačuje vysokou kvalitou hoření, snadným zapálením, je šetrný k vaší pokožce a neobsahuje rakovinotvorný benzen.

Ve skutečnosti je samotný název výrobku Zippo "benzín" chemicky nesprávný a používáme jej jen jako tradiční označení s ohledem na snažší orientaci našich zákazníků v České republice a na Slovensku. Korektní název by měl znít "Zippo kapalina do zapalovačů" (Zippo Lighter Fluid).

 

Lze obnovit výzdobu mého Zippo zapalovače?

Snažíme se vytvořit maximálně kvalitní výrobek a neméně kvalitně jej vyzdobit, přesto se povrch a výzdoba pod vlivem používání opotřebí. Je to zcela normální a běžný jev u jakéhokoliv výrobku, bohužel ale neexistuje způsob, jakým opotřebený povrch nebo výzdobu vrátit do původního stavu.

 

Je možné zachovat při opravě sběratelského Zippo zapalovače původní díly?

Vždy se snažíme zapalovač nejdříve opravit, teprve ve chvíli, kdy oprava není možná, vyměníme náhradní díl nebo celý zapalovač za nový. Na požádání vám po opravě můžeme vrátit i původní neopravené části zapalovače. Pokud opravovaný model není již k dispozici, nahradíme zapalovač podobným modelem.

 

Jak mohu správně pečovat o povrchovou úpravu Zippo zapalovače?

Povrch zapalovače můžete čistit jemným hadříkem, případně vhodným čistícím prostředkem. Ujistěte se, žo po každém vyčištění je zapalovač pečlivě osušen. Mosazné zapalovače mohou být leštěny vhodnou leštěnkou dle doporučení výrobce leštícího přípravku.

 

Je možné připevnit k Zippo zapalovači upadlý emblém?

Pokud se z vašeho zapalovače uvolnil originální emblém, zašlete jej společně se zapalovačem do našeho servisního střediska, kde vám jej zdarma připevníme zpět. Pokud je emblém ztracen, nedokážeme jej bohužel nahradit, emblémy nejsou k dispozici jako náhradní díly.

 

Můžete mi na Zippo zapalovač připevnit můj vlastní emblém?

Bohužel, nemůžeme používat cizí emblémy. Emblémy používané společností Zippo mají velmi specifické parametry, které jejich použití umožňují.

 

Proč má Zippo v nabídce také plyn?

Zippo benzín se používá k plnění klasických benzínových zapalovačů. Zippo plyn se používá do zapalovačů Zippo BLU® a do multifunčních zapalovačů MPL.

 

Mohu použít spotřební zboží jiných výrobců, ma to vliv na záruku?

Ano, kompatibilní spotřební materiál jiných výrobců lze použít, aniž by došlo k poškození zapalovače a na záruku to vliv nemá. Pokud použijete palivo jiného výrobce, je možné, že zapalovač bude nadměrně zapáchat, a to i po výměně paliva za originální Zippo benzín. V takovém případě je nutné vyměnit vatovou výplň zapalovače. S originálním spotřebním materiálem značky Zippo vždy dosáhnete nejlepších výsledků, vaše zapalovače budou spolehlivější a jejich použití maximálně komfortní.


Má smysl kupovat originální spotřební materiál?

V každém případě ano. Společnost Zippo Manufacturing Company je výrobcem vlastního spotřebního materiálu a nejedná se o obyčejné výrobky doplněné vlastním obalem. Tyto výrobky byly vyvinuty přesně pro potřeby společnosti Zippo Manufacturing Company a jsou vyráběny podle nejvyšších standardů. Proto jsou nesrovnatelně kvalitnější a především jsou vyladěny k optimální a komfortní funkci Zippo zapalovačů. Originální Zippo spotřební materiál může díky svým vlastnostem zlepšit zkušenost i s používáním produktů jiných výrobců.

 

Je možné zakoupit náhradní insert (kovový vnitřek) Zippo zapalovače?

Ne. Náhradní díly nejsou prodejné. Insert vám přesto rádi vyměníme za původní zdarma v našem servisním středisku.

 

Mohu svůj Zippo zapalovač převážet v letadle?

Obvykle lze převážet zapalovač v zavazadlech v zavazadlovém prostoru. Pokud zapalovač ponesete do prostoru pro pasažéry, zejména u mezinárodních letů s přísnějšími podmínkami pro přepravu vám může být odebrán insert nebo vatová výplň nádrže zapalovače a tím znemožněna jeho funkce. Nový insert vám může dodat místní servisní středisko společnosti Zippo.

 

Na co se vztahuje doživotní záruka a jak ji uplatním?

Doživotní záruka na funkčnost společnosti Zippo Manufacturing Company se vztahuje na funkčnost zapalovače, nevztahuje se na běžné opotřebení povrchu zapalovače, opotřebení dekorací a poškození vzniklé nesprávným použitím zapalovače. Nárok na bezplatný servis v rámci doživotní záruky lze uplatnit kdekoliv na světě u regionálního distributora výrobků značky Zippo bez ohledu na to, kde a kdy byl zapalovač pořízen.

 

 

                                                       Přejeme Vám příjemný nákup:)

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím